بایگانی دسته‌ی: اسپرینکلر

انواع اسپرینکلر آریا در دماهای عملکرد، سایز رزوه، پوشش رنگ و آبکاری و در کاربرد های مختلف مسکونی، اداری، تجاری، مراکز درمانی، مراکز مذهبی، مکان‌های عمومی مانند سینما و بیمارستان و محیط‌های صنعتی و انبار طراحی و تولید می‌شوند.