بست کوپلینگ

بست کوپلینگ برای آب بندی اتصال انواع شیلنگ آتش نشانی تخت (شیلنگ برزنتی) به کوپلینگ‌های شیلنگ خور کاربرد دارد. این محصول جایگزین کاملی برای بست‌های سیم پیچی است. استفاده از بست‌های سیم پیچی ممکن است باعث آسیب به لایه سطحی شیلنگ آتش نشانی شود. اما بست کوپلینگ به راحتی و با یک آچار آلن باز و بسته می‌شود.

تماس بگیرید