بایگانی برچسب: نمایشگاه تاسسیات قم

حضور آریاآذرخش، نماینده آریاکوپلینگ در نمایشگاه تاسیسات قم

آریاکوپلینگ

آریاآذرخش نماینده آریاکوپلینگ در استان قم در نمایشگاه تاسیسات این استان شرکت کرد. به گزارش روابط عمومی آریاکوپلینگ، شرکت آریاآذرخش نماینده آریاکوپلینگ در استان قم با مدیریت مهندس جورابچی در نمایشگاه تاسیسات این استان شرکت کرد و میزبان بازدیدکنندگان از جمله شرکت های طراحی، معماری، مجری مشاور، سازندگان، پیمانکاران تاسیسات و مجموعه های دولتی و […]