نازل آتش نشانی سه حالته پلاستیکی (مخصوص هوزریل)

نازل آتش نشانی یکی از مهم‌ترین ارکان سامانه‌های اطفای حریق شیلنگی (جعبه و قرقره) است.

این نازل شیردار سه حالته، اغلب برای ساخت هوزریل آتش نشانی کاربرد دارد.

این نازل پلاستیکی سه حالته به شیلنگ نیمه سخت هوزریل متصل شده و در دو حالت اسپری مخروطی و جت، در عملیات اطفای حریق توسط تمامی افراد قابل استفاده است.

تماس بگیرید