شیلنگ نیمه سخت هوزریل

شیلنگ مورد استفاده در ساخت هوزریل آتش نشانی آریاکوپلینگ، از نوع شیلنگ نیمه سخت سه لایه است که از لایه‌های لاستیکی و لایه نخ مستحکم جهت افزودن قوام و پیوستگی بیشتر در ساخت این شیلنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

شیلنگ نیمه سخت آریاکوپلینگ با حفظ انعطاف پذیری خود، حتی در اقلیم‌های بسیار سرد، دوام و کارایی ویژه‌ای به انواع هوزریل آتش نشانی آریاکوپلینگ می‌دهد.

 

تماس بگیرید