کوپلینگ رزوه‌ای STORZ

کوپلینگ رزوه‌ای نوعی از اتصالات آلمانی است که از یک طرف به صورت رزوه شده تولید می‌شود.

این نوع کوپلینگ برای اتصال به تجهیزات رزوه شده مانند انواع نازل اطفای حریق و شیرفلکه آتش نشانی تولید می‌شود.

  • تولید با آلیاژ آلومینیوم سبک و مستحکم
  • مجهز به واشر آب بندی تخت و واشر مخصوص کوپلینگ جهت تضمین اتصال بدون نشتی
  • تولید براساس الزامات استاندارد DIN آلمان
تماس بگیرید