هوزرک

هوزرک ابزاری برای نگه‌داری شیلنگ آتش نشانی تخت است. هر هوزرک از چند متر شیلنگ آتش نشانی، یک نازل سه حالته Branchpipe، ریل‌ها و بدنه نگه‌دارنده شیلنگ، شیر فلکه و یک کوپلینگ STORZ جهت اتصال شیلنگ تاشونده آتش نشانی به شیرفلکه آتش نشانی تشکیل یافته است.

 

تماس بگیرید