نازل آتش نشانی سه حالته فلزی (مخصوص هوزریل)

نازل آتش نشانی یکی از مهم‌ترین ارکان سامانه‌های اطفای حریق شیلنگی (جعبه و قرقره) است.

این نازل شیردار سه حالته فلزی، اغلب برای ساخت هوزریل آتش نشانی کاربرد دارد.

نازل هوزریل آریاکوپلینگ دارای حالت‌های اسپری مخروطی و جت، جزء ضروری یک هوزریل است.

تماس بگیرید