محفظه قرارگیری خاموش کننده چرخ دار

انواع خاموش کننده آتش نشانی در محیط‌های خورنده و تحت تابش مستقیم اشعه‌های مضر خورشید، به سرعت آسیب دیده و عمر سرویس دهی آنها کاهش می‌یابد.

محفظه قرارگیری خاموش کننده چرخ‌دار که از متریال فایبرگلاس ساخته می‌شود، مخصوص نگه‌داری انواع خاموش کننده چرخ دار است.

 

تماس بگیرید