لوازم جانبی اسپرینکلر

اسپرینکلر ابزاری اتوماتیک برای اطفای حریق در محیط‌های مختلف است. با نصب اسپرینکلر در ساختمان، شما یک آتش نشان تمام وقت را استخدام می‌کنید که هر لحظه آماده حفظ و حراست جان و دارایی شما در برابر آتش سوزی است. لوازم جانبی اسپرینکلر، ابزارهایی برای نصب آن یا محافظت آن در برابر ضربات اتفاقی و یا ابزارهایی برای کمک به کارکرد صحیح اسپرینکلر هستند. لوازم جانبی اسپرینکلر، جعبه یدکی، انواع قاب، آچار قاب و آچار نصب اسپرینکلر را شامل می‌شوند.

تماس بگیرید