قرقره مخصوص شیلنگ تاشونده

قرقره با شیلنگ تاشونده آتش نشانی، نوعی قرقره نگهدارنده شیلنگ‌های تخصصی آتش نشانی است که بدون سیستم آبرسان طراحی و ساخته می‌شود. این قرقره به طور اختصاصی جهت استفاده افراد آموزش دیده و آتش نشانان طراحی و ساخته می‌شوند. کاربرد اصلی این نوع قرقره، نگه داری شیلنگ‌های آتش نشانی تا شونده است.

 

تماس بگیرید