شیر سیامی

شیر سیامی (Collecting Breeching) یا دوراهه آتش نشانی تجهیزاتی هستند که برای تجمیع منابع آب خارجی از سیستم آبرسانی آتش نشانی مانند پمپ‌های آتش نشانی ماربرد دارند.

این تجهیزات از یک ورودی دوشاخه و یک خروجی تشکیل یافته‌اند. خروجی شیر سیامی به ورودی سیستم‌های خشک یا تر آتش نشانی متصل می‌شود.

شیر سیامی معمولا در ورودی اماکن و در جاهای در دسترس نصب می‌شود تا آتش نشانان در مواقع حادثه به سرعت وارد عمل شده و آب مورد نیاز سیستم‌ها و تجهیزات آتش نشانی را تامین کنند.

تماس بگیرید