شیرفلکه تنظیم فشار

در ساختمان‌های بلندمرتبه آتش نشانان با مشکل پایین بودن فشار آب مواجه هستند. فشار آب در طبقات پایین، بیش از اندازه نیاز بوده و فشار طبقات بالا نیز کمتر از حد استاندارد است. شیرفلکه تنظیم فشار با کنترل فشار اضافی در طبقات پایین و هدایت فشار اضافی به طبقات بالاتر، باعث تامین فشار متعادل شده و پایدار برای تمامی طبقات می‌شود.

تماس بگیرید