سلار نازل

سلار نازل نوعی نازل آتش نشانی با دامنه و حجم پاشش بالا و مکانیزم منحصر به فرد است. این نازل ویژه در عملیات اطفای حریق در شرایط دسترسی کم و حجم آتش سوزی گسترده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سلار نازل آریاکوپلینگ به گونه‌ای طراحی شده که در هنگام حادثه حریق از یک روزنه کوچک، وارد شده و با اعمال فشار آب بصورت خودکار شروع به چرخش کرده و با 12 خروجی آب با الگوی مشخص و طراحی شده، قطرات ریز و درشت آب را در جهات مختلف پخش می‌کند.

این عمل باعث کاهش حجم دود و حرارت در محل حادثه و آماده سازی محیط جهت اقدامات بعدی آتش نشانان می‌شود.

سلار نازل با نام‌های دیگری چون Distributing Nozzle، Bresnan Nozzle و Revolving Nozzle نیز معروف است.

تماس بگیرید