تبدیل STORZ به STORZ

اتصالات آلمانی (Storz) یکی از پرکاربردترین اتصالات آتش نشانی در سراسر جهان و در کشورمان هستند. گاهی نیاز است در سیستم اتصالات Storz، دو بخش با ابعاد و و اندازه‌های متفاوت را به هم متصل کرد. تبدیل Storz به Storz در چنین مواردی کاربرد دارد.

 

تماس بگیرید