تبدیل مادگی BS تک گوشواره

تبدیل مادگی تک گوشواره یکی از اتصالات انگلیسی (BS) است که برای متصل کردن تجهیزات رزوه شده به اتصالات مذکور کاربرد دارند. این تبدیل در نوع رودنده و تودنده و با یک گوشواره جهت باز و بست کوپلینگ طراحی و ساخته می‌شود.

واشر آب بندی تبدیل مادگی تک گوشواره به گونه‌ای ساخته شده که متناسب با بالا رفتن فشار، استحکام آب بندی نیز بیشتر می‌شود.

 

تماس بگیرید