خاموش کننده آتش نشانی (کپسول آتش نشانی)

    خاموش کننده آتش نشانی (کپسول آتش نشانی)  ABC پودری آریاکوپلینگ نوعی کپسول آتش نشانی چند منظوره مخصوص مهار انواع آتش سوزی است. پودر این خاموش کننده تحت استانداردهای بین المللی تولید شده، غیر سمی و نارسانای جریان الکتریسیته است. این کپسول آتش نشانی در دو وزن 6 و 12 کیلویی تولید می‌شود.

    برای خرید کپسول آتش نشانی با ما تماس بگیرید