مقالات

اتصالات انگلیسی (BS)

 کوپلینگ و اتصالات BS یا انگلیسی به آن دسته از قطعات مربوط به آتش نشانی اطلاق می گردد که بر اساس ضوابط و الزامات استاندارد BS 336 تدوین شده توسط موسسه استاندارد بریتانیا (BSI) طراحی و تولید می گردند. 

ادامه مطلب