آزمون جعبه و هوزریل آریاکوپلینگ در سازمان آتش‌نشانی اصفهان

با حضور تیم بازاریابی در استان اصفهان، آزمون جعبه و هوزریل آریاکوپلینگ در سازمان آتش‌نشانی این استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آریاکوپلینگ، تیم بازاریابی (نیما کشاورز مدیر بازاریابی و امین زاهدی کارشناس امور نمایندگان) به همراه شرکت‌های برق ژاوه اسپادان و محافظت حریق سپنتا برای معرفی جعبه و هوزریل استاندارد آریا (نمایندگان آریاکوپلینگ در اصفهان) در سازمان آتش‌نشانی مرکزی اصفهان حاضر شدند. در ادامه و در حضور رئیس، معاون پیشگیری و اعضای عملیاتی این سازمان، آزمون هوزریل مطابق استاندارد انجام شد.
آزمون مقاومت به ضربه نازل، طول پرتاب نازل، تخلیه اسپری و نیروی باز شدن هوزریل با موفقیت انجام شد. همچنین درخصوص آزمون‌های استاندارد هوزریل از قبیل آزمون مقاومت به‌خوردگی، بارگذاری، ضربه، چرخش به طرفین، چرخش به دور خود، استحکام و ترکیدگی نیز توضیحات تکمیلی ارائه گردید.

همچنین در این سفر جلسه آموزش پرسنل شرکت برق ژاوه اسپادان در محل دفتر مرکزی این شرکت در اصفهان برگزار شد که طی این جلسه 5 نفر از پرسنل مهندسی و فروش با مباحث فنی و توضیحات بازاریابی محصولات آشنا شدند.


مقالات اخیر آریاکوپلینگ:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.