نازل ساده لوله پلاستیکی

آگوست 22, 2014
نازل ساده با لوله خروجی پلاستیکی

نازل ساده

نقشه فنی محصول جدول مشخصات ابعادی محصول و تست فشار گواهی آزمون هیدرواستاتیک (تست فشار) در حالت بسته بودن خروجی