شیلنگ برزنتی

آگوست 8, 2016
هوز رک مخصوص شیلنگ های آتش نشانی برزنتی

هوز رک مخصوص شیلنگ برزنتی آریا

سهولت و تسریع در باز کردن شیلنگ آتش نشانى خشک شدن کامل شیلنگ هاى نخ پرلون و جلوگیرى از پوسیدگى شیلنگ اتصال دائم شیلنگ به شیر […]