آریاکوپلینگ

آگوست 8, 2016
هوز رک مخصوص شیلنگ های آتش نشانی برزنتی

هوز رک مخصوص شیلنگ برزنتی آریا

سهولت و تسریع در باز کردن شیلنگ آتش نشانى خشک شدن کامل شیلنگ هاى نخ پرلون و جلوگیرى از پوسیدگى شیلنگ اتصال دائم شیلنگ به شیر […]
آگوست 22, 2014
آچار چند منظوره کوپلینگ و شیر ایستاده آریا

آچار چند منظوره

نقشه فنی محصول   آزمون پرتاب از ارتفاع و ضربه Falling 16متر معادل اعمال نیروی ۷۸kg کیلوژول انرژی بر آچار بدون هیچ گونه ترک یا شکست […]