رویداد ها

مارس 11, 2017
تجهیزات آتش نشانی آریاکوپلینگ

دومین همایش ملی آتش نشانی

    مدیر عامل سازمان آتش نشانی تاکید کرد: شهرداری برای پلمپ واحدهای نا ایمن اهرمی در اختیار ندارد. مدیر عامل سازمان آتش نشانی گفت: شهرداری […]