گواهی نامه ها

آگوست 9, 2016
مجوز اخذ شده از اتاق اصناف پایتخت اتحادیه صنف ایمنی و آتش نشانی در سال 1394

مجوز اخذ شده از اتاق اصناف پایتخت اتحادیه صنف ایمنی و آتش نشانی در سال ۱۳۹۴

آگوست 9, 2016
مجوز اخذ شده از اتاق اصناف پایتخت اتحادیه صنف ذوب فلزات در سال 139

مجوز اخذ شده از اتاق اصناف پایتخت اتحادیه صنف ذوب فلزات در سال ۱۳۹

آگوست 9, 2016
مجوز اخذ شده از سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1395

مجوز اخذ شده از سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۱۳۹۵

آگوست 22, 2014
QA_Fa

گواهینامه بین المللی DGA آلمان

اخذ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت برای شیرآلات و اتصالات آتش نشانی تحت نظارت سازمان دولتی DGA آلمان در سال ۱۳۸۹ – September 2011