آچار چند منظوره

آگوست 22, 2014
آچار چند منظوره کوپلینگ و شیر ایستاده آریا

آچار چند منظوره

نقشه فنی محصول   آزمون پرتاب از ارتفاع و ضربه Falling 16متر معادل اعمال نیروی ۷۸kg کیلوژول انرژی بر آچار بدون هیچ گونه ترک یا شکست […]