محصولات

آگوست 22, 2014

نازل شیردار سه حالته فلزی

  نقشه فنی محصول   جدول مشخصات ابعادی محصول و تست فشار   گواهی آزمون هیدرواستاتیک (تست فشار) در حالت بسته بودن خروجی  
آگوست 22, 2014
تبدیل

تبدیل

نقشه فنی محصول   جدول مشخصات ابعادی محصول گواهی آزمون هیدرواستاتیک (تست فشار) در حالت بسته بودن خروجی
آگوست 22, 2014
Valves

شیر فلکه

    نقشه فنی محصول   جدول مشخصات ابعادی محصول و تست فشار گواهی آزمون هیدرواستاتیک (تست فشار) در حالت بسته بودن خروجی
آگوست 22, 2014
درپوش هیدرانت آریا

درپوش هیدرانت

نقشه فنی محصول   جدول مشخصات ابعادی محصول و تست فشار   گواهی آزمون هیدرواستاتیک (تست فشار) در حالت بسته بودن خروجی