محصولات

آگوست 22, 2014
آچار چند منظوره کوپلینگ و شیر ایستاده آریا

آچار چند منظوره

نقشه فنی محصول   آزمون پرتاب از ارتفاع و ضربه Falling 16متر معادل اعمال نیروی ۷۸kg کیلوژول انرژی بر آچار بدون هیچ گونه ترک یا شکست […]
آگوست 22, 2014
نازل شیردار سه حالته "1 با لوله خروجی پلاستیکی

نازل شیردار سه حالته یک اینچ

  نقشه فنی محصول جدول مشخصات ابعادی محصول و تست فشار   گواهی آزمون هیدرواستاتیک (تست فشار) در حالت بسته بودن خروجی  
آگوست 22, 2014
نازل شیردار سه حالته تمام فلزی یک اینچ

نازل شیردار سه حالته تمام فلزی یک اینچ

نقشه فنی محصول جدول مشخصات ابعادی محصول و تست فشار گواهی آزمون هیدرواستاتیک (تست فشار) در حالت بسته بودن خروجی و تست بدنه    
آگوست 22, 2014
نازل ساده با لوله خروجی پلاستیکی

نازل ساده

نقشه فنی محصول جدول مشخصات ابعادی محصول و تست فشار گواهی آزمون هیدرواستاتیک (تست فشار) در حالت بسته بودن خروجی