محصولات

آوریل 26, 2016
قرقره دیواری با پایه متحرک

قرقره دیواری با پایه متحرک

 
آوریل 26, 2016
قرقره دیواری با پایه ثابت

قرقره دیواری با پایه ثابت

آگوست 22, 2014
کوپلینگ آتش نشانی آریا

کوپلینگ آتش نشانی

نقشه فنی محصول جدول مشخصات ابعادی محصول   گواهی آزمون هیدرواستاتیک (تست فشار) در حالت بسته بودن خروجی  
آگوست 22, 2014
hydrantsss

هیدرانت آتش نشانی

نقشه فنی محصول   جدول مشخصات فنی  و ابعادی گواهی آزمون هیدرواستاتیک (تست فشار) در حالت بسته بودن خروجی